Trendy polskiego internetu
Sprawdź popularne trendy w polskim internecie! Na topie:
Sofia Ennaoui


Ranking firm pożyczkowych

Ranking i test firm pożyczkowych

20 listopada 2019, imieniny obchodzą Edyta, Edmund, Anatol. Zobacz: Rocznice.

Dzisiaj polecamy film:

Nowości

Co u nas słychać?
Zmieniamy się
Nowa baza filmów
Polecamy się
Ocenianie filmów
Całe filmy

Filmy

Polecamy nową bazę filmów!
Pełna lista filmów
Wyszukiwarka

Definicja muzyki

Muzyka (gr. mousike) to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie.

Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o odpowiednio dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Celem muzyki jest oddziaływanie na świadomość słuchacza. Jest zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależnym od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń, społecznych kryteriów wartości, aktualnego nastroju i wielu innych czynników. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem oprócz głosu ludzkiego również instrumentów muzycznych.

W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział wygląda następująco (są to tzw. elementy dzieła muzycznego):

  • rytm;
  • melodia;
  • harmonia - współbrzmienie;
  • artykulacja - sposób wydobycia dźwięku;
  • dynamika; - natężenie dźwięku;
  • kolorystyka - inaczej barwa, rodzaj dźwięku;
  • agogika - tempo i jego zmiany;
  • forma - sposób w jaki zostało zbudowane dzieło muzyczne;
  • akustyka - często pomijany, ale bardzo istotny element; dotyczy przede wszystkim muzyki akustycznej, dotyczy wpływu miejsca na dźwięk;

Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym - pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki W Mitologii Greckiej Apollo był bogiem sztuki i poezji. Grał też na instrumencie.

Główne źródło: Wikipedia, licencja GNU FDL
' . . '