Trendy polskiego internetu
Sprawdź popularne trendy w polskim internecie! Na topie:
Sofia Ennaoui


Ranking firm pożyczkowych

Ranking i test firm pożyczkowych

6 grudnia 2019, imieniny obchodzą Mikołaj, Emilian, Leontyna. Zobacz: Rocznice.

Dzisiaj polecamy film:

Nowości

Co u nas słychać?
Zmieniamy się
Nowa baza filmów
Polecamy się
Ocenianie filmów
Całe filmy

Filmy

Polecamy nową bazę filmów!
Pełna lista filmów
Wyszukiwarka

HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) to dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, paragrafy, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi. Między innymi ta strona została wykonana w HTML, choć ma parę dodatków :)

Język HTML umożliwia, do pewnego stopnia, zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, a także osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML. Zaleca się zrezygnowanie z wykorzystywania znaczników opisujących wygląd strony na rzecz kaskadowych arkuszy stylów CSS.

Ważną cechą języka HTML, która wyraźnie przyczyniła się do rozpowszechnienia sieci WWW jest niezależność od systemu operacyjnego oraz parametrów sprzętowych komputera, na którym strony te będą oglądane. Choć nie jest to do końca prawdą - nawet na nasza stronka ma swoje wymagania odnośnie rozdzielczości czy liczby kolorów.

Historia HTML

Początki

W 1980 r. fizyk Tim Berners-Lee, pracujący dla ośrodka naukowo-badawczego CERN, stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego - ENQUIRE. System wykorzystywano do organizowania i udostępniania dokumentów związanych z badaniami naukowymi. Rewolucyjność pomysłu polegała na tym, że użytkownik, posługując się odnośnikami, mógł z jednej lokalizacji przeglądać dokumenty fizycznie znajdujące się w innych miejscach na świecie.

W 1989 r. Berners-Lee i inżynier oprogramowania CERN Robert Cailliau przedstawili równolegle dwie propozycje hipertekstowych systemów informacyjnych opartych na sieci Internet. Oba projekty cechowała podobna funkcjonalność.

Rok później opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez CERN - projekt WorldWideWeb (W3).

Pierwsza specyfikacja

Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags (pol. Znaczniki HTML), została zamieszczona w Internecie przez Bernersa-Lee w 1991 r. Zawiera 22 znaczniki, tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a. Trzynaście z tych elementów istnieje do tej pory w specyfikacji HTML4.

HTML został napisany w oparciu o język SGML, jednak nie posiadał formalnej definicji w SGML-u. Sytuacja zmieniła się w połowie 1993 r., kiedy organizacja IETF opublikowała pierwszą propozycję specyfikacji języka HTML autorstwa Bernersa-Lee i Dana Connolly - Hypertext Markup Language (HTML) Internet-Draft (pol. szkic) - zawierającą opis gramatyki w postaci SGML Document Type Definition (pol. definicja typu dokumentu).

Opierając się na tym dokumencie twórcy przeglądarek eksperymentowali z HTML-em modyfikując atrybuty istniejących już znaczników oraz dodając całkowicie nowe. Szkic wygasł sześć miesięcy później, ale był znany z obsługiwania specyficznych dla przeglądarki NCSA Mosaic znaczników, służących do wstawiania obrazków. Fakt ten odzwierciedlał filozofię IETF o bazowaniu przyszłych standardów na prototypach, które odniosły sukces. Podobnie Dave Raggett pod koniec roku 1993. w swoim szkicu HTML+ (Hypertext Markup Format) sugerował standaryzację już zaimplementowanych znaczników np. związanych z tworzeniem tabel i formularzy.

Po wygaśnięciu szkiców HTML i HTML+ na początku 1994 r., organizacja IETF wydzieliła HTML Working Group, która w 1995 r. stworzyła HTML 2.0 - pierwszą oficjalną specyfikację języka HTML, traktowaną jako standard i podstawę przyszłych implementacji kolejnych wersji HTML-a. Specyfikacja HTML 2.0, opublikowana w 1996 r. jako Request for Comments, zawierała pomysły zarówno ze szkicu HTML jak i HTML+.

"HTML 1.0" nigdy nie istniał. Oznaczenie 2.0 zostało nadane w celu odróżnienia nowej specyfikacji od wcześniejszych szkiców.

Dalszy rozwój HTML-a pod pieczą IETF przeciągał się ze względu na konflikt interesów. Od 1996 r. specyfikacje HTML rozwijane były z udziałem komercyjnych producentów oprogramowania przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). W 2000 r. HTML stał się międzynarodowym standardem (ISO/IEC 15445:2000). Ostatnia specyfikacja języka HTML to opublikowana w 1999 przez W3C - HTML 4.01. Jej błędy zostały poprawione przez erratę opublikowaną w 2001 r.

Do najpopularniejszych przeglądarek należą (za OneStat.com - dane ze stycznia 2007): Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari i Netscape. Jednak oprócz nich istnieje również wiele innych.

Zobacz też język XHTML

Główne źródło: Wikipedia, licencja GNU FDL
' . . '